Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 22.02.2008
Дата публікації 25.02.2008 19:01:00
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "ГАЛАНТ-ІНДУСТРІ"
Юридична адреса* 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 39
Керівник* Пасічник Михайло Васильович - Голова правління. Тел: 0444176615
E-mail* galant@tovmrc.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Пакет голосуючих акцій, що належить Відкритому акціонерному товариству "БТА Банк" (місцезнаходження: 04111, м. Київ, вул. Щербакова, 35) в наслідок збільшення статутного капіталу ЗАТ "ГАЛАНТ-ІНДУСТРІ" зменшився на 39,2955 відсотка голосуючих акцій (кількість голосуючих акцій, що належать Відкритому акціонерному товариству "БТА Банк" залишилась незмінною) і став менше 10 відсотків голосуючих акцій, а саме 28802 акції (7,859 відсотків голосуючих акцій).
Пакет голосуючих акцій, що належить першій фізичній особі збільшився на 127254 акції (34,723 відсотка голосуючих акцій) і становить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме 151638 акцію (41,377 відсотка голосуючих акцій).
Пакет голосуючих акцій, що належить другій фізичній особі збільшився на 118763 акції (32,406 відсотка голосуючих акцій) і становить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме 118764 акції (32,407 відсотка голосуючих акцій).

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Пасічник Михайло Васильович