Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 27.06.2013
Дата публікації 01.07.2013 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "ГАЛАНТ-ІНДУСТРІ"
Юридична адреса* 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 39
Керівник* Пасічник Віталій Михайлович - Директор. Тел: 0444176615
E-mail* galant_industry@ukrpost.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
27.06.2013р. загідно наказу Директора Публічного акціонерного товариства «Галант-Індустрі» було змінено склад посадових осіб емітента, а саме:
- звільнено з посади Головного бухгалтера Бондарєву Галину Василівну . Звільнення посадової особи виконано на підставі наказу Директора №40 від 27.06.2013р. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,002%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 6 акцій. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 12 років. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.
- призначено на посаду Головного бухгалтера Охрим Світлану Миколаївну. Призначення посадової особи виконано на підставі наказу Директора №40 від 27.06.2013р. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,015%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 54 акції. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник головного бухгалтера, ПАТ "Галант-Індустрі"; економіст, Генеральний штаб ЗС України. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Пасічник Віталій Михайлович