Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 24.12.2007
Дата публікації 25.12.2007 19:01:00
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "ГАЛАНТ-ІНДУСТРІ"
Юридична адреса* 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 39
Керівник* Пасічник Михайло Васильович - Голова правління. Тел: 0444176615
E-mail* galant@tovmrc.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Пакет голосуючих акцій, що належить фізичній особі зменшився на 22756 акцій (37,256 відсотка голосуючих акцій) і став менше 10 відсотків голосуючих акцій, а саме 1 акція (0,002 відсотка голосуючих акцій).
Пакет голосуючих акцій, що належить Відкритому акціонерному товариству "БТА Банк" (місцезнаходження: 04111, м. Київ, вул. Щербакова, 35) збільшився на 22756 акцій (37,256 відсотка голосуючих акцій) і становить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме 22756 акцій (37,256 відсотка голосуючих акцій).

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Пасічник Михайло Васильович