Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації
Дата здійснення дії: 28.02.2013
Дата публікації 01.03.2013 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "ГАЛАНТ-ІНДУСТРІ"
Юридична адреса* 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 39
Керівник* Пасічник Віталій Михайлович - Директор. Тел: 0444176615
E-mail* galant_industry@ukrpost.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство «Галант-Індустрі», 28.02.2013р. виявило факт несвоєчасного розкриття особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента. Несвоєчасне розкриття особливої інформації мало місце у зв’язку з низкою об’єктивних обставин, а саме зміною особи, відповідальної за розкриття такої інформації та неналагодженою роботою нових відповідальних осіб, на яких було покладено виконання даних функцій.
Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента була розміщена в стрічці новин 01.03.2013р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Пасічник Віталій Михайлович