Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 21.02.2013
Дата публікації 01.03.2013 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "ГАЛАНТ-ІНДУСТРІ"
Юридична адреса* 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 39
Керівник* Пасічник Віталій Михайлович - Директор. Тел: 0444176615
E-mail* galant_industry@ukrpost.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
21.02.2013р. загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Галант-Індустрі» прийняте рішення про зміну складу посадових осіб, а саме:
- звільнено з посади Директора Пасічника Михайла Васильовича (Паспорт: серія СО номер 129757 виданий 28.04.1999 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві). Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу №1 від 21.02.2013р. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 79,9926%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 293157 акцій. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 14 років.
- звільнено з посади Голови Наглядової ради Пасічника Віктора Михайловича (Паспорт: серія СН номер 877305 виданий 07.08.1998 р. Московським РУ ГУ МВС Україна в м. Києві). Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу №1 від 21.02.2013р. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,001%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 акція. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки.
- звільнено з посади Члена Ревізійної комісії Пасічника Віталія Михайловича (Паспорт: серія СН номер 184038 виданий 28.05.1996 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві). Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу №1 від 21.02.2013р. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 10,261%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 37605 акцій. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки.
- призначено на посаду Директора Пасічника Віталія Михайловича (Паспорт: серія СН номер 184038 виданий 28.05.1996 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві). Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу №1 від 21.02.2013р. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 10,261%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 37605 акцій. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: член Ревізійної комісії ПАТ "Галант-Індустрі", начальник департаменту ПрАТ "Київстар".
- призначено на посаду Голови Наглядової ради Пасічника Михайла Васильовича (Паспорт: серія СО номер 129757 виданий 28.04.1999 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві). Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу №1 від 21.02.2013р. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 79,993%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 293157 акцій. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: директор ПАТ "Галант Індустрі".
- призначено на посаду Члена Ревізійної комісії Пасічника Віктора Михайловича (Паспорт: серія СН номер 877305 виданий 07.08.1998 р. Московським РУ ГУ МВС Україна в м. Києві). Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу №1 від 21.02.2013р. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,001%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 акція. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Голова Наглядової ради ПАТ "Галант-Індустрі".

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Пасічник Віталій Михайлович