Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 21531523
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Галант-Iндустрi"
Дата, на яку складено інформацію: 20.02.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів Подивитися